CNC машина

или машина с цифрово-програмно управление

 • контролер за Mach3;

LZ4GV

Application File Types3axis_Mach3_
принципна схема 3 оси   Download
принципна схема 4 оси   Download
печатна платка Bottom Layer Download
използвани компоненти   Download

 

 • входно-изходна буферна платка;

  • на празното място се поставят различни контролери (DeskCNC2,Mach3) и се свързват посредством 3 10pin лентови кабели;

LZ4GV

Application File Types CNC_IO_
принципна схема   Download
печатна платка Bottom Layer Download
разположение на елементите   Download
габарит   Download
използвани компоненти   Download

 

 • драйвер 3A / 8-36V за 1 биполярен стъпков мотор използващ драйвер TB6560AHQ;
  • тока може да се настройва в рамките до 3А чрез промяна на DIP ключетата или съпротивленията в токоограничителната верига;
  • микростъпките могат да се променят чрез DIP ключетата;
  • чрез промяна на джъмперите могат да се инвертират всички входове;
  • входа "Enable" може да се позволи или забрани;
  • оптроните развързват галванично драйвера.

LZ4GV

Application File Types TB6560x1_
принципна схема   Download
PCBTop Layer Download
разположение на елементите   Download
габарит   Download
използвани компоненти   Download
магазин   Link

 • изходен драйвер за 3 биполярни стъпкови мотори използващ драйвер TB6560AHQ;

LZ4GV

Application File Types CNC_3Axis_
принципна схема   Download
печатна платка Bottom Layer Download
разположение на елементите   Download
габарит   Download
използвани компоненти Цена 60$ в eBay Download

Mach3 не позволява периода Tstep да се настройва повече от 15uS.
Разчита се на Toff на оптрона за да удължи времето необходимо за правилната работа на драйвера.