Първоначални настройки на всички работни регистри на микроконтролери PIC12F629, PIC12F675, PIC12F683, PIC16F84, PIC16F628, PIC16F819, PIC16F88, PIC16F1828, PIC16F1828

  • Зарежда и описва всички регистри за да се преведе към работа микроконтролера.
  • Включва подпрограми за работа с вътрешните модули:EEPROM, ADC, TMRx, UART и др.
  • Описва начина за обслужване на прекъсванията.
  • Font: Courier New (Regular 10) или Fixedsys

LZ4GV

Application File Types PIC1xFxxx_
PIC10F322 Настройва всички регистри .asm Downloads
PIC12F629 Настройва всички регистри .asm Downloads
PIC12F675 Настройва всички регистри .asm Downloads
PIC12F683 Настройва всички регистри .asm Downloads
PIC12F1840 Настройва всички регистри .asm Downloads
PIC16F84 Настройва всички регистри .asm Downloads
PIC16F88 Настройва всички регистри .asm Downloads
PIC16F628 Настройва всички регистри .asm Downloads
PIC16F690 Настройва всички регистри .asm Downloads
PIC16F819 Настройва всички регистри .asm Downloads
PIC16F1825 Настройва всички регистри .asm Downloads
PIC16F1828 Настройва всички регистри .asm Downloads
PIC16F1829 Настройва всички регистри .asm Downloads
PIC16F18313 Настройва всички регистри .asm Downloads
PIC16F18446 Настройва всички регистри .asm Downloads

 

  • логически операции:

  IOR               XOR                AND                 Apll: AND

1 0 1 0             1 0 1 0             1 0 1 0             1 0 1 0 1 0 1 0

1 1 0 0             1 1 0 0             1 1 0 0             0 0 0 0 1 1 1 1

1 1 1 0             0 1 1 0             1 0 0 0             0 0 0 0 1 0 1 0