USB интерфейс към RS-232, RS-485, ISO-9141, Yaesu, .....

  • Използва се  един основен модул USB към UART, като към него се закача съответният интерфейс.

  • Предварително трябва да се програмира FT232xx и след това да се инсталират драйверите за виртуален COM-Port. Подробна информация ще откриете на http://www.ftdichip.com/

 

  • USB към UART посредством FT232RL:

LZ4GV

Application

File Types FT232RL_
принципна схема USB --> UART   FT232RL Download
PCB PCB Download
използвани компоненти   Download

  • USB към UART посредством FT232BM:

LZ4GV

Application

File Types FT232BM_
принципна схема USB --> UART   FT232BM Download
PCB PCB Download
използвани компоненти   Download

 

  • UART към Siemens C35,C45.....:

LZ4GV

Application

File Types Siemens_
принципна схема   Download
PCB PCB Download
използвани компоненти   Download

  • UART към RS-232:

LZ4GV

Application

File Types RS232_
принципна схема   Download
PCB PCB Download
използвани компоненти   Download

 

  • UART към RS-485:

LZ4GV

Application

File Types RS485_
принципна схема   Download
PCB PCB Download
използвани компоненти   Download

 

  • UART към ISO-9141:

LZ4GV

Application

File Types ISO9141_
принципна схема   Download
PCB PCB Download
използвани компоненти   Download

 

  • UART към Yaesu (програмиране на радиостанции Yaesu)

LZ4GV

Application

File Types Yaesu_
принципна схема   Download
PCB PCB Download
използвани компоненти   Download