Home

Спектрофотометър / Spectrophotometer

  • Използва се оптична система и решетка на Perkin Elmer

  • Обхват на измерването от 200nm до 800nm и широчина на лентата 5nm

  • Два режима на работа ръчен с избор на дължината на вълната

  • И автоматичен с който се сваля характеристиката на светлоизточника

 

LZ4GV

Application File Types Spectro_
Schematic   Download
PCB Top Layer Download
ASM Source Code PIC16F1840-I/P Download
Components   Download
Sell   Link