Радио-модем на RS-485 посредством CC1020

1. Технически данни:

  • изходна мощност: >2W

  • честотен диапазон: UHF

2. Включва на предаване само при наличие на данни в порта.

3. Изключва предавателя 10S след спирането на данните.

4. Приемника предава данни по порта само при наличие на сигнал - тапа.

5. Приемника и предавателя използват една и съща платка различават се в софтуера зареден в микроконтролера и излишните елементи /крайно стъпало и входен усилвател/ съответно не се запояват.

6.  Тази схема и платка се използва и за друг пренос на данни.

LZ4GV

Software File Types PLL_LP_
Принципна схема Acrobat Reader Downloads
Печатна платка Protel98 .pcb Downlads

Използван софтуер RX

/PIC12F629/ .asm/.hex Downloads
Използван софтуер TX /PIC12F629/ .asm/.hex Downloads
Използвани компоненти Acrobat Reader Downloads

 

Основната програма използва модули от подпрограми които се намират тук !!! Te трябва да се поставят в директорията на  MPasm  или в папката на основаната програма.