Електронна брава управлявана от RFID ключ

 • След монтиране на приемника позволява да се програмират в него 10бр. ключа на които ще реагира от типа ЕМ4100 или ЕМ4102.

  • 3бр. клиентски;

  • 7бр. сервизни;

 • Програмирането се извършва посредством четири предварително зададени ключа (в EEPROM паметта на микроконтролера).

  • Save Client Key - записва поредния Client Key /address 0x2110 - 0x2117/

  • Clear Client Key - изтрива всичките три Client Key /address 0x2118 - 0x211F/

  • Save Service Key - записва поредния Service Key /address 0x2120 - 0x2127/

  • Clear All Service Key - изтрива всичките седем Service Key /address 0x2128 - 0x212F/

 • Първо се подава към приемника Save Client Key или Save Service Key после той чака нов ключ за да го запише в паметта. Броят 'beep' оказва номера на запис. Ако се повтаря не го записва в нова клетка.

 • Всички настройки се записват в EEPROM, така че след отпадане на захранването не ги забравя.

Вариант ЕМ4095 приемник:

 •  Светодиода мига при липса на ключ до датчика, при доближаването му към датчика светва постоянно и включва изхода- нормален режим:
 • LZ4GV

  Application File Types
  принципна схема   Download
  PCB Download
  използвани компоненти   Download

  Software

  PIC12F629 .asm/.hex Download

  Software Card Reader

  PIC12F629 .asm/.hex Download

  Вариант U2270 приемник:

 •  Светодиода мига при липса на ключ до датчика, при доближаването му към датчика светва постоянно и включва изхода- нормален режим:
 • LZ4GV

  Application File Types
  принципна схема   Download
  PCB Download
  използвани компоненти   Download

  Software

  PIC12F629 .asm/.hex Download

  Software Card Reader

  PIC12F629 .asm/.hex Download

   


  • Кодовете на 4 програмиращи ключа трябва да се програмират предварително в  EEPROM на микроконтролера на работните програми!!! Това се прави като предварително прочетем кода записан в тях чрез софтуера "Reader":

   • заделяме четири RFID карти които в бъдеще ще ползваме само за програмиращи ключове;

   • програмираме четящия софтуер в PIC12F629 микроконтролера и го поставяме на платката;

   • включваме захранването и при подаване на "програмиращ" ключ към четеца след получаване на сигнал 'beep' в EEPROM на адрес 0x2100 се записва кода му;

   • сваляме контролера от платката слагаме го на програматора и го прочитаме, информацията от адрес  0x2100 до  0x2107 /EEPROM/ отговаря на прочетената карта записваме го на лист;

   • това действие се повтаря за четирите програмиращи ключа;

   • приетия код от листа се добавя в началото на софтуера или директно в паметта на работен софтуер на адресите за програмиращи ключове:

    • програмиращ Client Key /address 0x2110 - 0x2117/

    • изтриващ Client Key /address 0x2118 - 0x211F/

    • програмиращ Service Key /address 0x2120 - 0x2127/

    • изтриващ Service Key /address 0x2128 - 0x212F/

   


  • Управление на електронна брава с контрол на достъпа:

  • предаването на информацията към компютъра се извършва посредством радио връзка (осъществена от rfPIC12F675F) с параметри:

   • честота на излъчване - 446,000MHz*;

   • изходна мощност - > 12dBm;

   • модулация - честотна

   • девиация -  +/-5kHz

   • тип на модулиране на предаваните данни - Manchester

   • скорост на предаваните данни - 1200bps

  • изпраща към компютъра кода на картата в ASCII формат, дали и какво действие е се е извършило:

   • отключване;

   • програмиране;

   • оказан достъп и др.

  • основната платка остава същата, но вместо PIC12F629 към цокъла на микроконтролера се се включва платката с предавателя rfPIC12F675;

  • приемника ще откриете ТУК*;

  LZ4GV

  Application File Types RFID_RF_
  принципна схема   Download
  печатна платка Стандартен модул на FM радио-предавател на данни Link

  работен софтуер

  rfPIC12F675F .asm/.hex Download
  използвани компоненти   Download