Home

Захранващи устройства с входно напрежене 220Vac


 • Импулсните захранвания са изключително качественни, производство на DELTA Electronics, ASTEC-Emerson.

  • част от тях са нови, други са използвани, но профилактирани и тествани;

  • монтирани са в метални кутии;

  • имат активно охлаждане - от 1 до 3 вентилатора с външно и вътрешно регулиране на оборотите;

  • имат защита от претоварване, прегряване, късо съединение в изхода;

  • сигнализира при високи пулсации в изходното напрежение причинени от остаряване на изходните кондензатори;

  • работят в много широк диапазон на захранващото напрежение;

  • захранващия вход ~220V е с букса като за компютър;

  • изхода е на специализирана букса която на се предоставя, така че трябва да се запоят кабели;

  • мощността на импулсното захранване е реална и може да се натоварва до максималния ток;

  • притежават захранващ източник stand-by, които работи независимо от това дали е включен или изключен мощния източник;

Power

Picture Application Price Manufacturer Connections
400W +12V 32A & +5Vsb 5A 39,00 лв. Download
550W +12V 44,5A & +3,3Vsb 4,9A 80,00 лв. Download
1470W +12V 121A & +3V3sb 5A 100,00 лв. Download

 


 • Захранване 12V 200W

  • Притежава защита от късо съединение и претоварване;

  • Използваният импулсен трансформатор е от компютърно захранване. Понякога изводите на трансформатора са разменени затова и има два варианта печатни платки.

  • Модула измервател на ток напрежение и енергия ще откриете тук

  • Пътечките на вторичната страна се удебеляват като се дублират с меден едно-жилен проводник 2,5mm² запоен директно върху тях.

  • Схема представлява постоянно-токов захранващ източник 13,8V / 8A (12А за кратко време) с ограничение по мощност.

  • Ако поради някаква причина по време на работа изходното напрежение падне под 8V захранването изключва.

LZ4GV

Application

File Types Supply1x_
принципна схема   Download
печатна платка Вариант Bна трансформатора 330, 350 Download
PCB Composite Drawing All Layer Вариант B Download
използвани компоненти   Download
печатна платка* Вариант A на трансформатора 280, 330 Download
PCB Composite Drawing* All Layer Вариант A Download
Sell   Link

 


 • Автономно захранване:

  • използва се за захранване на устройства, за които е недопустимо спирането на захранващото напрежение - комуникационни устройства, модеми, телефони, електронни брави и др.;

  • зарежда оловния акумулатор до необходимото напрежение посредством генератор на ток;

  • предпазва акумулатора от пълно разреждане;

  • понижава захранващото напрежение до необходимата стойност;

LZ4GV

Application File Types Supply_Stand-by_
принципна схема 12V battery Download
принципна схема 6V battery Download
печатна платка за херметична кутия AS-05 IP56 Protel98 Download
използвани компоненти   Download

 


 • Захранване 5V / 2A

LZ4GV

Application File Types DC5_10W_
принципна схема TNY276PN & Transf. from PC Power Supplies Download
печатна платка   Download
използвани компоненти   Download

 


 • Захранване 12V / 1,5A

LZ4GV

Application File Types DC12_18W_
принципна схема TNY278PN Download
печатна платка   Download
използвани компоненти   Download

 


 • Захранване 24V / 700mA

LZ4GV

Application File Types DC24_18W_
принципна схема TNY278PN Download
печатна платка Кутия KM-44 Download
използвани компоненти   Download

 


 • Захранване 24V / 1,5A

LZ4GV

Application File Types DC24_35W_
принципна схема TOP2xxY Download
печатна платка TOP2xxY Download
принципна схема TOP246P Download
печатна платка TOP246P Download
използвани компоненти   Download