Управляемо осветително тяло

  • Осветително тяло със светодиоди:  In:220VаOut: 7 x 3W LED

LZ4GV

Application File Types HLED21_
Принципна схема Управление с произволен бутон на IR дистанционно Download
PCB   Download
Софтуер PIC12F683-I/P .asm/.hex Download
Използвани компоненти   Download

 

  • Сензорно  IR дистанционно управление /поставя се на мястото на ключа/ замества дистанционното управление, излъчва само един код.

LZ4GV

Application File Types SensIR_
Принципна схема   Download
PCB   Download
Софтуер PIC12F629 .asm/.hex Download
Използвани компоненти   Download