ESR Meter

 • Low Equivalent Series Resistance:

  • Измерва съпротивление от 5mΩ до 500mΩ;

  • Използва се синусоидален генератор с честота около 100KHz;

  • Амплитудата в измервателната верига е 50mVp-p;

 

 • Method of operation:

  • За измерване се използва двоен високочестотен логаритмичен усилвател с изход разликата от двата сигнала;

  • Логаритмичното измерване позволява точно измерване при ниско съпротивление;

  • Изходното напрежение от логаритмичния усилвател се преобразува в показание посредством микроконтролера;

  • Има вградена таблица за съпротивлението на ESR кондензатори от среден клас;

  • Чрез бутона "MENU" се избира напрежението на измервания кондензатор;

  • Първия ред показва настроеното от нас напрежение и стойността на капацитета на който би трябвало да отговаря измервания кондензатор;

  • Втория ред показва съпротивлението в Ω, то не зависи от настроеното напрежение;

  • Захранва се от Li-Ion акумулаторна батерия която се зарежда през mini USB от компютър или адаптер;

LZ4GV

Application File Types Meter-ESR_
Schematic   Download
PCB Composite Drawing Download
Components   Download
Sell   Link
 • LCD Display

LZ4GV

Application File Types LCD-Dysplay_
Schematic   Download
PCB Top Layer Download
PCB Bottom Layer Download
PCB Composite Drawing Download
ASM Source Code PIC12F683 .zip Download
AD8302  R - dB - V Таблица за преобразуване съпротивление в напрежение Excel Download
Components   Download
Sell   Link
Home