Home

Тестер за акумулаторни батерии

 • Измерва капацитета на акумулатора, като извършва следните цикли:

  • зарежда акумулатора до предварително зададено напрежение (14,4V настройва се):

   • зарядния ток зависи от източника;

   • сменя се посоката на тока през 20mS, като тока на разряд е 12,5% от този на заряд;

  • разрежда акумулатора като отмерва енергията отдадена от него до разреждането му, достигане на минимално напрежение (10,2V настройва се):

   • токът на разряд се настройва в границите от 0,3А до 12А;

   • взети са всички мерки за предпазване на транзисторите от прегряване (при разряд цялата мощност се разсейва от радиатор обдухван с вентилатор);

  • зарежда отново ако не е установено от предходните процедури, че е повреден.

 • Спазени са всички условия за заряд на необслужваеми оловни акумулаторни батерии до 100Ah;

 • Захранването за заряд се взима от токоограничен импулсен токоизправител.

 • Модула LED Display се намира тук.

LZ4GV

Application

File Types ChargeTester_
принципна схема   Download
печатна платка   Download
използван софтуер PIC16F1828-I/P Download
използвани компоненти   Download