E-mail за контакт:


Схемите, платките и софтуерните приложения изложени тук са предназначени само за специалисти в областта на електрониката. Авторът не носи отговорност при проблеми възникнали в направата им  и в по следващата експлоатация, а  само предлага своята гледна точка. Всички устройства са тествани и работят, но не са стандартизирани. Авторът няма да предявява претенции относно "защита на интелектуалната собственост " за всички изложени тук устройства. В бъдеще са възможни промени в схемите, платките и софтуера с цел подобряване на работата им или добавяне на допълнителни функции. Представена е необходимата информация за безпроблемното пресъздаване на всяко изделие и дори коригиране на работата му с промяна в софтуера.


За въпроси свързани с изложеното тук или за публикуването на последната разработена версия пишете на E-mail. Устройствата отбелязани с *  са недовършени или с непълна документация. Всичко изложено тук е с цел споделяне на една идея, поради тази причина автора не търси финансова или друга изгода. Тези устройствата не са в серийно производство и не се предлагат на пазара, но функционално подобни съществуват и се продават в магазините. Страницата е създадена с една единствена цел популяризирането на електрониката като хоби.