Цифров часовник и термометър с LED индикатори

  • настройка на часа се извършва посредством бутони, IR сигнал от дистанционно управление или GPS модул;

  • статично зареждане на индикатора - не мига;

  • възможност за използване на друг тип по-големи индикатори;

  • 3V Li батерия за часовника да не губи точно време;

LZ4GV

Application File Types Tite_
принципна схема   Download
PCB Download
печатна платка LED Display SA23-12SRW Bottom Layer Download
използвани компоненти   Download
  • сменя показанията на час и температура през 4S, настройва се  посредством IR дистанционно SONY с бутоните за VOL+, VOL-, CH+, CH-:
Използван софтуер

PIC16LF819-I/P

.asm/.hex

Download

  • сменя показанията на час и две температури през 4S, настройва се  посредством бутони:
Използван софтуер

PIC16LF819-I/P

.asm/.hex

Download

  • показва час, температура на въздуха и температура на водата на три отделни четири цифрени индикатори:

Използван софтуер

PIC16LF819-I/P

.asm/.hex

Download

Основната програма използва модули от подпрограми които се намират тук !!! Те трябва да се поставят в директорията на  MPasm  или в папката на основаната програма.