Home

Прецизен термометър сDS18B20

  • работен диапазон -55°C to +125°C;

  • ±0.5°C точност в обхвата -10°C до +85°C;

  • резолюция през 0,1°C;

  • време за отмерване през 800mS;

  • едножичен сериен интерфейс към сензора;

  • сензора изпраща към приемника температурата върху корпуса си в цифров вид, което позволява използване на дълъг трижилен не-екраниран кабел /20m тествано/;

LZ4GV

Application

File Types Meter_Termo_
Circuit diagram   Download
Software PIC12F1840 .ZIP Download
PCB PCB Top Download
PCB PCB Bottom Download
Components   Download