Home

RF Power Amplifier 440MHz 40W

!!! Работата на тези честоти изисква специално разрешително Радиолюбителски клас 1 !!!

  • Use LDMOS MRF1535T1
    • Input RF Power: 2W
    • Output RF Power: > 40W;
    • Power Supply: 12,6V;

     

LZ4GV

Application File Types MRF1535T1_
принципна схема   Download
печатна платка Top Layer Download
използвани компоненти   Download