Активна антена.

1.  Антената използва високочестотен усилвател реализиран с N-channel dual-gate GaAs MES FET транзистор с високо усилване и нисък шум от типа 3SK284, 3SK320...

2.  Активна антена работеща в диапазона 88-108MHz.*

  Software File Types Act100_
Принципна схема Acrobat Reader .pdf Downloads
Печатна платка Protel98 .pcb Downloads
Използвани компоненти Acrobat Reader .pdf Downloads

3.  Активна антена работеща в диапазона 950-1050MHz.

  Software File Types Act1000_
Принципна схема Acrobat Reader .pdf Downloads
Печатна платка Protel98 .pcb Downloads
Използвани компоненти Acrobat Reader .pdf Downloads