Home

Регулируем захранващ източник

 • Регулиране на напрежението чрез бутоните "+" и "-" през 0,1V до 25V;

  • при еднократно натискане на бутоните "+" и "-" променя напрежението с 0,1V;

  • при задържане на бутоните "+" и "-" започва бавна промяна през 0,1V, след 2секунди промяната се ускорява;

   

 • Регулиране на ограничението по ток през 150mA при 3А вариант и 500mA за 10А вариант;

  • избора на тока става посредством задържане на бутона "Current" и едновременно с това бутоните "+" и "-";

  • при еднократно натискане не променя тока а само показва на колко е настроен при повторно натискане започва промяната;

  • с ограничаване по ток могат да се се зареждат различни акумулаторни елементи;

   

 • при натискане на бутона "Lock" изключва стабилизирането на напрежението и включва генератора на ток към изхода, тази функцията се използва за:

  • изключване на подаденото напрежение към външен консуматор без сваляне на клемите;

  • генератора на ток разрежда кондензаторите на захранваното устройство;

  • за разреждане на акумулаторни елементи;

  • бутона работи в тригерен режим при повторно натискане възстановява захранването;

   

 • Настройките се пазят в EEPROM на контролера и се възстановяват при отпадане на захранването;

 •  

 • Контролера се грижи за:

  • измерването на тока и напрежението чрез 10bit ADC (пряко зависи от Vref подавано от TL431);

  • изходното напрежение се контролира от 8bit PWM (пряко зависи от захранващото напрежение +5V);

  • изходния ток се регулира посредством вградения модул Vref в контролера, които в случая е изведен на извод;

  • входовете на бутоните са софтуерно филтрирани за пулсации при комутация при натискане и пускане;

  • запазени са три изхода за управление на индикатори от различен тип с серийно зареждане;

   

 • Термо-съпротивлението се поставя до радиатора за охлаждане на стабилизиращите транзистори и подава команда за включване на принудително охлаждане;

 •  

 • При използване на токов датчик MAX472 трябва да се добавят още три резистора по 0,1R;

 •  

 • Дисплея може да се замени с друг след промяна на софтуера за зареждане на LCD или LED.

 •  

 • Допълнителни функции: зареждане на Pb акумулатори, измерване на капацитет на NiMH акумулаторни елементи и други;

 •  

LZ4GV

Application File Types SupplyCPU_
Принципна схема   Downloads
PCB Downloads
Използван софтуер PIC16F88 .asm/.hex Downloads
Използвани компоненти   Downloads

Принципната схема на LCD Display PCF8578 ще откриете тук!

Основната програма използва модули от подпрограми които се намират тук !!! Te трябва да се поставят в директорията на  MPasm  или в папката на основаната програма.