Home

Управление на бойлер от излишната енергия на фотоволтаична централа

 

• Електрически характеристики:

o Захранващо напрежение 220Vac;

o Максимален товар 5kW за фаза;

o Активно охлаждане;

o Токовият трансформатор и температурния датчик са вътрешно свирани към нулевия проводник;

o Фазовият проводник задължително трябва да минава през автоматичен предпазител 25А.

• Дисплея изписва:

o На първи ред мощността в xx.x kW;

o Буквата след мощността означава посоката на електрическата енергия.

 o С буква F показва каква мощност консумираме от електрическата мрежа;

o С буква R показва че има износ на енергия към електрическата мрежа.

 o На втория ред се изписва режима на работа, текущата мощност на нагревателя и температурата му;

• Устройството има три режима на работа:

o Изключено 0% OFF;

o Включено 100% ON;

o Автоматично;

o Режимите се сменят чрез кратко натискане на ротационния бутон, ако захранването отпадне остава в последното настроено състояние.

• Режим „Изключено“:

o Изключва изхода;

o Показва температурата на бойлера;

o Показва активната енергия от или към енергийната система;

o Показва захранващото напрежение.

• Режим „Включено“:

o Следи температурата от меню Max Temperature, ако е по-ниска включва бойлера на 100%, ако е по-висока съответно го изключва;

o Показва температурата на бойлера;

o Показва активната енергия от или към енергийната система;

o Показва захранващото напрежение. • Режим „Автоматично“:

o Следи посоката на енергията, ако протича от инвертора към мрежата (продаване) повишава плавно мощността на бойлера докато падне под прага за максимален внос P.Forward ;

o Следи количеството енергия постъпващо от мрежата и ако е под прага P.Forward повишава мощността на бойлера до степен която фотоволтаичната система успява да осигури;

o Ако има излишък на електроенергия температурата на бойлера ще се поддържа около Max Temperature ;

o Ако няма излишък на електроенергия и температурата на бойлера падне под Min Temperature го включва независимо че ще консумира от мрежата;

o На първият ред показва активната енергия от или към енергийната система;

o Показва степента на мощност на нагревателя 0-100%.

o Показва температурата на водата в бойлера. • Режим настройка е достъпен при задържането на ротационния бутон за повече от 3 секунди:

o Чрез еднократно натискане изрежда настройките; o Чрез въртене променя стойността;

o 10 секунди след преустановяване на настройката се връща в последния режим на работа;

o Настройките се запазват и след отпадане на електрозахранването.

• Настройка 1 P.Forward o Настройва се мощността на максимален внос от енергийната система; o Стойност от 0,02kW до 2,50kW;

o Подходящата настройка е 0,10kW, тъй като инверторите, когато има излишък от енергия се стремят да внасят до тази мощност;

• Настройка 2 Set Speed

o Настройва се скоростта на промяна на мощността на бойлера в автоматичен режим;

o Стойност от 1 до 15 секунди за един процент изменение в мощността;

o Подходящата настройка е 1 секундa, в това време инвертора да може да се нагоди към новия товар.

• Настройка 3 Max power o Настройва се максималната мощност на бойлера до която може да достигне при автоматичен режим;

o Стойност от 1 до 100%;

o Тази функция позволява при слънчево време да се удължи периода на загряване на бойлера;

o Подходящата настройка е 100%,

• Настройка 4 Max Temperature o Настройва се максималната до която да се загрява бойлера;

o Стойност от 20 до 95 градуса целзий;

o Ако не е инсталиран датчика, бойлера ще се изключи от собственото си термо реле; o Подходящата настройка е 75 градуса целзий.

• Настройка 5 Min Temperature

o Настройва се минималната температура, ако бойлера падне под тази стойност ще се включи независимо дали фотоволтаичната система генерира мощност;

o Това е режим който не позволява да има липса на топла вода в бойлера; o Този режим работи при инсталиран температурен датчик;

o Стойност от 0 до 95 градуса целзий;

o Подходящата настройка е 40 градуса по целзий;

o При под 5 градуса по целзий функцията се забранява.

• Настройка 6 Output Mode o Тази функция се използва при трифазен вариант;

o Нормално състояние „Dive“.

• Настройка 7 Current Gain o Това е функция за калибриране на токовия трансформатор;

o При използване на CT 100A/100mA стойността трябва да около 66;

o При използване на CT 100A/50mA стойността трябва да около 132;

o В горният десен ъгъл на дисплея ще се изписва реалния измерен rms ток ако е необходимо сравняване с външен измервател.

• Настройка 8 LCD Contrast

o Настройка на дисплея.

LZ4GV

Application

File Types C45_
Circuit diagram   Download
Software PIC16F18446 .HEX Download
PCB Three-phase Download
PCB Single-phase Download
Components   Download
User Manual BG Download