Home

Laser Power Meter

  Измервателя на мощност използва за сензор висококачествен елемент на пелтие произведен в Япония с медни пластини от двете страни. От сензорната страна е поставена допълнително тънка окислена до черно медна подложка, върху която погълнатата лазерна енергия се преобразува в топлина. Добавен е също така нагряващ елемент с точна разсейвана мощност служещ за калибриране на уреда. От студената страна на сензора е добавена дебела медна пластина контактуваща с алуминиев радиатор  за охлаждане. Вентилатор допълнително охлажда радиатора за да не се променя температурата в процес на експлоатация при по-големи мощности.

  Сензора реагира сравнително линейно, като преобразува мощността погълната от черната повърхност в топлина, а в последствие в напрежение, което се усилва и подава към аналогов вход. Използва се 10 битов ADC вграден в контролера. Получената аналогова информация се филтрира и обработва, като се изчислява на базата на определени коефициенти. Дисплея изписва мощността във W и основния коефициент на сензора.

  Основния коефициент се зарежда при включване на уреда и се променя само при извършване на калибриране. Грешката получена от нежеланото отражението на сензорната повърхност от около 5% се коригира в софтуера.

  Параметри:

 • Диапазон на измерване: 100mW до 5W

 • Време на измерване: инертен, трае не повече от 10S* при максимална мощност

 • Дължина на вълната: 365nm до 700nm (извън границите ще работи, но не е тестван с каква точност)

 • Захранване: вътрешна Li-Ion батерия

 • Зареждане: USB 5V/ 0.5A

  Указания за работа:

 • Включване: бутон „ON”, не се използва за друго

 • Изключване: задържа се бутон „OFF/Menu”

 • Меню калибриране: натиска се за кратко бутон „OFF/Menu”

 • Калибрирането се извършва, като се подава константна мощност по-голяма от 0,5W към сензора от лазер. Контролера изчаква да спре промяната на измерената мощност. След това включва калибриращият резистор с мощност 0,5W и изчаква достигането на сумарната мощност Pin+Pcal. При стабилизиране на сумарната мощност изключва калибриращия резистор и изчислява нов коефициент, визуализира го на дисплея и преминава в нормален режим. По време на калибрирането мощността подавана от лазера не трябва да се променя в противен случай процедурата трябва да се повтори. Уреда работи с новата калибрирана стойност до неговото изключване. При включване зарежда стандартен коефициент.

   

LZ4GV

Application File Types Power_
Schematic   Download
PCB Download
PCB Composite Drawing Download
ASM Source Code PIC16F1825 Download
Components   Download
Sell   Link

Не почиствайте и не докосвайте с пръсти черният  сензорен слой. Той има влакнеста микроструктура, състои от многобройни дендрити от кристали на меден оксид с топлопроводимост 78 W mK-1.

Ако все пак се повреди повърхността на сензора сензорната пластина се сваля и се възстановява:

1. Почиства се медната пластина до идеално гладки повърхности;

2. Прави се разтвор на  40гр. NaOH + 250ml H2O;

3. Разтвора се загрява до 95'C  (излизат малки балончета);

4. Използва се токойзправител.

5. Анод: 30x30mm ток 150mA (напрежението около 2V)

6. Катод: Cu (мед)

7. Времетраене 10min. През това време върху медния субстрат се образува дълбок черен меден оксид.

8. Окиса от задната част се почиства с Feri hloride и след това се шлайфа, не докосвайте окислената част, в противен случай ще трябва да повторете процедурата.

10. Разтвора се използва еднократно и се изхвърля.

Задължително използвайте маска – противогаз.