Home

Уред за откриване изтичане на газ

 • удобен за откриване на нищожно малки пропуски в съединенията на газови инсталации и автомобилни уредби;

 • работен диапазон 100 до 10 000ppm;

 • върху дисплея се изписва концентрацията на газ във въздуха;

 • издава звуков сигнал при рязка промяна на концентрацията в положителна  посока;

 • височината за звуковия сигнал е пропорционален на концентрацията;

 • време за отмерване през 500mS;

 • възможност за включване на различен вид сензор за пропан-бутан, метан или друг;

LZ4GV

Application

File Types Meter_GAS_
Circuit diagram   Download
Software PIC12F683-I/P .ZIP Download
PCB PCB Top Download
PCB PCB Bottom Download
Assemble Кутия КМ-18 Download
Components   Download
Sell   Link

 

 

 • Сензор за LPG или CNG:

  • за принудително циркулиране на въздух през сензора се използва 12V вентилатор с размер 20x20mm, захранен от напрежението за отопление на сензора 5V;

  • сензора е от типа MQ-6 на HANWEI Electronics co.LTD или подобен SemiGAS 06

Основната програма използва модули от подпрограми които се намират тук. Te трябва да се поставят в директорията на MPasm  или в папката на основаната програма.