Home

Балансирано зарядно за серийно свързани 12V оловни акумулатори

  • Използва се галванично развързано зарядно за всеки акумулатор;

  • Зарядните модули се захранват с едно общо за всички 12V захранване;


Галванично развързано зарядно за 12V оловен акумулатор

  • Зарежда в следните етапи:

  • 1. генерира постоянен ток 2,5A, напрежението е ограничено до 14,7V;

  • 2. при постоянно напрежение 14,7V, тока на заряд спада постепенно до 0,6А и преминава в третия етап;

  • 3. бавно зареждане, при постоянно поддържане напрежение 13,8V;

  • 4. изключва заряда когато тока спадне под 100mA;

  • 5. посредством мигания на светодиода показва енергията постъпила в акумулатора по време на заряда в ...Wh

 

LZ4GV

Application File Types Charge12iso_
Schematic   Download
PCB Bottom Layer Download
ASM Source Code PIC12F1840 Download
Components   Download
Assembly   Download
Sell   Link