Home

GSM аларма

 • Устройството работи на базата на GSM апарат Siemens C35, M35, C45(Ver.14);

 • При изпращане към устройството на SMS със съдържание "Gps", то връща отговор, без значение от който номер му се изпраща командата:

  • състоянието на входовете и изходите;

  • номера на клетката за която се е закачил и силата на сигнала;

  • захранващото напрежение;

  • координатите;

 • За да се зададе номера на който устройството да звъни или да вдига "аналогово" е необходимо да изпратим SMS със съдържание "BeeX" (Bee1, Bee2, Bee3 - номер по ред на абоната). Номера си го взима от изпратения SMS. За да потвърди приемането на командата устройството ни звъни:

  • X = "1", "2" или "3" - абонатите на които звъни последователно, ако искаме да звъни само на един номер трябва да изпратим трите SMS от един и същ телефон.

 • При аналогово позвъняване от зададените номера устройството вдига с включен микрофон.

 • За да позволим на устройството да реагира при промяна в състоянието на входа трябва да изпратим SMS със съдържание "InXY":

  • X= "1", "2", . . . е номера на входа;

  • Y= "e"- позволен, "d" - без реакция.

  • Възможност за ръчно активиране/деактивиране посредством ключ независимо от изпратените SMS.

 • При промяна в състоянието на позволения вход устройството звъни последователно на зададените номера и чака "отказване на разговор" или "вдигаме и затваряме веднага" в противен случаи затваря и звъни отново след 1min.

 • За да активираме изход трябва да изпратим SMS със съдържание "OutXY":

  • X = "1", "2", . . .  е номера на изхода;

  • Y = "a" - активиран, "d"- деактивиран;

 • За да позволим на устройството да реагира 25S след настъпване на събитието трябва да изпратим SMS със съдържание "IntX":

  • X = "e" - изчаква 25С и започва да звъни последователно на трите номера;

  • X = "d" - реагира мигновено.

 • Няма значение SMS с малки или големи букви е написан.

 • При <-data-> позвъняване, през модема устройството изпраща номера на клетката за която е закачен и пълният пакет NMEA-0183 от GPS модула докато не прекъснем връзката:

  • връзката компютър <-> GSM става посредством HyperTerminal със скорост 19200bps;

  • командата за набиране на устройството е: "ATD+3598…….";

 • Извода 'Power ON' се запоява на платката на GSM на мястото на бутона за включване (съответно подаването на лог. 0 от микроконтролера означава  включване на апарата). Това е важно за да може да се активира при подаване на захранването или да се рестартира при проблем в GSM апарата.

 • Използваният GPS модул е SiRF Star III, с изход NMEA-0183 в асинхронен формат със скорост 9600bps, опция при използване в автомобил.

 • Коригирани проблеми:

  • При работа с пренос на данни през CSD канала и загуба на обхват модема не се рестартира и не приема АТ команди;

  • При C45 и включен профил "слушалки" не работи данновия CSD канал (липсва отговор RING и не е възможно данново избиране)

 

 • Преди да поставите картата в алармата е необходимо да се настроят следните функции, като се постави на друг мобилен телефон и:

 • Проверете дали е наличен SMS Service Center (понякога липсата в SIM картата)

  • M-Tel      +359 88 000 301

  • Globul     +359 89 100 000

  • VivaCom +359 87 800 033 3

 • Забранява се първоначалната проверка на PIN кода - чрез менютата "защита" или "кодове" се отменя проверката на PIN.

 • Изключете услугите "Гласова поща", "Възможни обаждания" и "Пропуснати обаждания" (*88 за M-Tel)

 • Активиране на Prima роуминг: чрез SMS, изпратен на номер 1781 с текст 'start' за активиране или текст 'stop' за деактивиране.

LZ4GV

Application

File Types C45_
принципна схема   Download
използван софтуер PIC16F88 Download
PCB PCB Download
използвани компоненти   Download

 

LZ4GV

Application

File Types C35_
схема   Download
използван софтуер PIC16F88 Download
PCB PCB Top Download
използвани компоненти   Download

 

LZ4GV

Application

File Types AT+CMGx_
AT+CMGS= Алгоритъм за изпращане на SMS Download
       
       

Основната програма използва модули от подпрограми които се намират тук !!! Te трябва да се поставят в директорията на MPasm  или в папката на основаната програма.