Home

GSM аларма с SIM800

 • Устройството работи на базата на GSM модул SIM800

 • При изпращане към устройството на SMS със съдържание "Gps", то връща отговор, без значение от който номер му се изпраща командата:

  • състоянието на входовете и изходите;

  • номера на клетката за която се е закачил и силата на сигнала;

  • захранващото напрежение;

  • координатите;

 • При изпращане към устройството на SMS със съдържание "Stat", то връща отговор, без значение от който номер му се изпраща командата:

  • състоянието на входовете и изходите;

  • номера на клетката за която се е закачил и силата на сигнала;

  • захранващото напрежение;

 • За да се зададе номера на който устройството да звъни или да оговаря с звук от микрофона е необходимо да изпратим SMS със съдържание "BeeX" (Bee1, Bee2, Bee3 - номер по ред на абоната). Номера си го взима от изпратения SMS. За да потвърди приемането на командата устройството ни звъни еднократно:

  • X = "1", "2" или "3" - абонатите на които звъни последователно, ако искаме да звъни само на един номер трябва да изпратим трите SMS от един и същ телефон.

 • При аналогово позвъняване от зададените номера устройството вдига с включен микрофон.

 • За да позволим на устройството да реагира при промяна в състоянието на входа трябва да изпратим SMS със съдържание:

  • "In1e" - позволен;

  • "In1d" - без реакция.

  • Възможност за ръчно активиране/деактивиране посредством ключ независимо от изпратените SMS.

 • При промяна в състоянието на позволения вход устройството звъни последователно на зададените номера и чака "отказване на разговор" или "вдигаме и затваряме веднага" в противен случаи затваря и звъни отново след 1min.

 • За да инвертираме входа:

  • "Inre" - реагира при лог.0 на входа

  • "Inrd" - реагира при лог.1 на входа

 • За да позволим на устройството да реагира 25S след настъпване на събитието трябва да изпратим SMS със съдържание:

  • "Inte" - изчаква 25С и започва да звъни последователно на трите номера;

  • "Intd" - реагира мигновено.

 • За да активираме изход трябва да изпратим SMS със съдържание:

  • "Out1e" - активиран;

  • "Out1d" - деактивиран;

 • Няма значение SMS с малки или големи букви е написан.

 

 • При <-data-> позвъняване, през модема устройството изпраща номера на клетката за която е закачен и пълният пакет NMEA-0183 от GPS модула докато не прекъснем връзката:

  • връзката компютър <-> GSM става посредством HyperTerminal със скорост 19200bps;

  • командата за набиране на устройството е: "ATD+3598…….";

 • Използваният GPS модул е SiRF Star III, с изход NMEA-0183 в асинхронен формат със скорост 9600bps, опция при използване в автомобил.

 • Преди да поставите картата в алармата е необходимо да се настроят следните функции, като се постави на друг мобилен телефон и:

  • Забранява се първоначалната проверка на PIN кода - чрез менютата "защита" или "кодове" се отменя проверката на PIN !

  • Проверете дали е наличен SMS Service Center (понякога липсата в SIM картата)

   • A1           +359 88 000 301

   • Telenor    +359 89 100 000

   • VivaCom +359 87 800 033 3

  • Изключете услугите "Гласова поща", "Възможни обаждания" и "Пропуснати обаждания" (*88 за A1)

  • Активиране на Prima роуминг: чрез SMS, изпратен на номер 1781 с текст "start" за активиране или текст "stop" за деактивиране.

  LZ4GV

  Application

  File Types SM800_
  принципна схема   Download
  използван софтуер PIC16F1825 Download
  PCB PCB Download
  използвани компоненти   Download